1400/07/06

افتتاح مرکز دندانپزشکی، گفتار درمانی، و بینایی سنجی بیمارستان میلاد (امیرکبیر سابق)

افتتاح مرکز دندانپزشکی، گفتار درمانی، و بینایی سنجی بیمارستان میلاد (امیرکبیر سابق)

حضور مهندس عبدالحمید عبائی حسنی رئیس هيئت مدیره کانون بازنشستگان ومستمری بگیران تامین اجتماعی استان خوزستان و بازرس کانون عالی کشور در آئین مراسم افتتاح مرکز دندانپزشکی، گفتار درمانی، و بینایی سنجی بیمارستان میلاد (امیرکبیر سابق) 


سه شنبه مورخ ششم مهرماه مرکز دندانپزشکی، گفتار درمانی، و بینایی سنجی بیمارستان میلاد اهواز با حضور جناب آقای دکتر سید کریم حسینی نماینده مردم اهواز حمیدیه کارون و باوی در مجلس شورای اسلامی، دکتر ولی منش مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی استان، مهندس عبدالحمید عبائی حسنی رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان خوزستان، دکتر آباریان مدیریت بیمارستان میلاد، دکتر یارعلی زاده رئیس هیئت مدیره بیمارستان میلاد، و تنی چند از کارکنان کادر درمانی پزشکی و پرسنل این بیمارستان افتتاح گردید، عبائی رئیس کانون بازنشستگان استان در آیین افتتاحیه این مرکز در جلسه‌ای که با حضور دکتر سید کریم حسینی نماینده مردم اهواز در مجلس برگزار گردید طی سخنانی ضمن تقدیر و تشکر از پیگیری های دکتر سید کریم حسینی در موضوع اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، از ایشان تقاضا نمودند پیگیری لازم را در خصوص مطالبات بازنشستگان تامین اجتماعی استان خوزستان از جمله دائمی شدن همسان سازی و تحقق حق جنگی و بدی آب و هوا را در مجلس شورای اسلامی به عمل آورند و تا حصول نتیجه پیگیر این مطالبات باشند  عبائی همچنان از دکتر سید کریم حسینی تقاضا نمودند اهتمام ویژه ای جهت تخصیص اعتبارات لازم  جهت احداث درمانگاه ها و مراکز درمانی در برخی از شهرستان های استان مثل گتوند، باوی، رامشیر، هندیجان شیبان، اروند کنار به عمل آورند چرا که در برخی از این شهرستان‌ها زمین مناسب برای احداث درمانگاه تامین اجتماعی موجود است و حتی خیرین حاضر به واگذاری زمین هستند اما به دلیل کمبود اعتبارات و بودجه لازم احداث این درمانگاه ها بلاتکلیف مانده است  عبائی همچنین ضمن تقدیر و تشکر از مدیریت بیمارستان میلاد جناب آقای دکتر آباریان اظهار داشتند امروز شاهد تحول توسعه و تجهیز در این بیمارستان هستیم که مرهون تلاش،زحمات و مدیریت توانمند و درایت جناب آقای دکتر آباریان و اعضای محترم هیئت مدیره که در میان این اعضا جناب آقای دکتریارعلیزاده مدیرکل محترم سابق تامین اجتماعی حضور دارند که در زمان تصدی در مدیریت تأمین اجتماعی استان تامل مناسبی با کانون بازنشستگان استان  داشتندافتتاح مرکز دندانپزشکی، گفتار درمانی، بینایی سنجی در این بیمارستان باعث خرسندی جامعه بازنشسته تأمین اجتماعی در راستای ارتقاء خدمات درمانی و رضایتمندی مردم خواهد گردید مهندس عبائی همچنان از تلاش بی وقفه  جناب آقای دکتر ولی منش مدیریت محترم درمان تامین اجتماعی استان خوزستان نسبت به توسعه وتجهیز بیمارستان‌های ملکی سازمان تامین اجتماعی در سطح شهر اهواز و شهرستان های استان تقدیر و تشکر نمودند.


روابط عمومی کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی استان خوزستان