نقشه پراکندگی 22 شهرستان دارای کانون

در سطح استان خوزستان

خدمات عمومی قابل ارئه توسط کانون ها

در سطح استان خوزستان

مهندس عبدالحمید عبائی حسنی

رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان و

مستمری بگیران تأمین اجتماعی

استان خوزستان

1403/01/13
نامه سرگشاده عبدالحمید عبائی حسنی رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان ومستمری بگیران تامین اجتماعی استان خوزستان وبازرس کانون عالی کشور به ریاست محترم جمهوری بابت عدم اجرای ماده 96 و ابطال مصوبه شورای عالی کار
نامه سرگشاده عبدالحمید عبائی حسنی رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان ومستمری بگیران تامین اجتماعی استان خوزستان وبازرس کانون عالی کشور به ریاست محترم جمهوری بابت عدم اجرای ماده 96 و ابطال مصوبه شورای عالی کار در شرایط دشوار موجود اقتصادی و معیشتی ،تورم بالای ۴۰ درصد ،افزایش بی‌رویه قیمت‌ها همه ساله جامعه بازنشسته تامین اجتماعی با ظرفیت عظیم چهار و نیم میلیون نفر در کل کشور و۲۵۰ هزار نفر در استان خوزستان و جامعه عظیم کارگران در انتظار اعلام افزایش حقوق مطابق با مواد قانونی ۴۱ قانون کار و ۹۶ و ۱۱۱ تأمین اجتماعی وتورم اعلامی بانک مرکزی و افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها هستند و انتظار دارند.. ادامه...
1402/12/16
درخواست تسریع در تحقق مطالبات بازنشستگان تامین اجتماعی کشوربویژه استان خوزستان
درخواست تسریع در تحقق مطالبات بازنشستگان تامین اجتماعی کشوربویژه استان خوزستان احتراماً به استحضار می‌رساند کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان خوزستان دارای 245 هزار بازنشسته تامین اجتماعی است که از نظر ظرفیت آماری بازنشسته تحت پوشش دومین استان درکشور محسوب می‌گردد هم اکنون در حالی سال 1402 ... ادامه...
1402/11/11
بیمه طلایی
بیمه طلایی قابل توجه بازنشستگان و مستمری بگیران محترم تأمین اجتماعی استان خوزستان ادامه...
1402/11/01
دیدار مهندس عبدالحمید عبائی حسنی رئيس هیئت مدیره کانون بازنشستگان ومستمری بگیران تامین اجتماعی استان خوزستان و بازرس کانون عالی کشور با سردار محمد طلا مظلومی نماینده محترم مردم شریف بهبهان و آغاجاری در مجلس شورای اسلامی
دیدار مهندس عبدالحمید عبائی حسنی رئيس هیئت مدیره کانون بازنشستگان ومستمری بگیران تامین اجتماعی استان خوزستان و بازرس کانون عالی کشور با سردار محمد طلا مظلومی نماینده محترم مردم شریف بهبهان و آغاجاری در مجلس شورای اسلامی مهندس عبدالحمید عبائی حسنی رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان ومستمری بگیران تامین اجتماعی استان خوزستان وبازرس کانون عالی کشور دردفترمدیریت کانون استان با محمد طلا مظلومی نماینده محترم مردم شریف بهبهان وآغا جاری درمجلس شورای اسلامی دیدار وخواستارپیگیری وتحقق مطالبات و درخواست‌های بازنشستگان تامین اجتماعی استان خوزستان از ایشان گردیدند ادامه...
گندم محصولی استراتژیک، پای هفت سین بکاریم یا نکاریم؟