نقشه پراکندگی 22 شهرستان دارای کانون

در سطح استان خوزستان

خدمات عمومی قابل ارئه توسط کانون ها

در سطح استان خوزستان

مهندس عبدالحمید عبائی حسنی

رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان و

مستمری بگیران تأمین اجتماعی

استان خوزستان

1402/08/20
جلسه آقای مهندس عبائی رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان ومستمری بگیران تامین اجتماعی استان خوزستان وبازرس کانون عالی کشور با دکترسیدکریم حسینی نماینده محترم مردم شریف اهواز ،حمیدیه ،کارون وباوی درمجلس شورای اسلامی وعضوکمیسون اموراجتماعی
جلسه آقای مهندس عبائی رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان ومستمری بگیران تامین اجتماعی استان خوزستان وبازرس کانون عالی کشور با دکترسیدکریم حسینی نماینده محترم مردم شریف اهواز ،حمیدیه ،کارون وباوی درمجلس شورای اسلامی وعضوکمیسون اموراجتماعی شنبه مورخه 1402/8/20 مهندس عبائی رئیس محترم هیئت مدیره کانون بازنشستگان ومستمری بگیران تامین اجتماعی استان خوزستان و بازرس کانون عالی کشور درخصوص پیگیری مطالبات بازنشستگان تامین اجتماعی استان خوزستان بادکتر حسینی عضو کمیسیون اجتماعی ونماینده مردم اهواز،حمیدیه،کارون،باوی دیداروگفتگو کردند ادامه...
1402/06/20
نشست مشترک رئیس،اعضای هیئت مدیره و بازرسین کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان خوزستان با مدیریت جدید شرکت بیمه آتیه سازان حافظ جناب آقای دکتر بیگ زاده
نشست مشترک رئیس،اعضای هیئت مدیره و بازرسین کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان خوزستان با مدیریت جدید شرکت بیمه آتیه سازان حافظ جناب آقای دکتر بیگ زاده امروز دوشنبه ۶/۲۰/ ۱۴۰۲ساعت ۱۱ جلسه مشترکی بین رئیس و اعضای هیئت مدیره و بازرسین کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان خوزستان و مدیریت و معاونین شرکت بیمه آتیه سازان حافظ استان خوزستان برگزار گردید ادامه...
1402/06/01
پیام تبریک مهندس عبدالحمید عبائی حسنی رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان ومستمری بگیران تامین اجتماعی استان خوزستان بمناسبت روز پزشک
پیام تبریک مهندس عبدالحمید عبائی حسنی رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان ومستمری بگیران تامین اجتماعی استان خوزستان بمناسبت روز پزشک بسم الله الرحمن الرحیم روز پزشک را به تمامی پزشکان متعهد و حاذق ،کادر درمان، و پرسنل خدوم و ایثارگر تمامی مراکز درمانی کشور به ویژه مراکز درمانی ملکی سازمان تامین اجتماعی در استان خوزستان تبریک ادامه...
1402/02/21
اعتراض رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان ومستمری بگیران تامین اجتماعی استان خوزستان و بازرس کانون عالی کشور نسبت به نحوه محاسبه و پرداخت 25 درصد مانده متناسب‌سازی
اعتراض رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان ومستمری بگیران تامین اجتماعی استان خوزستان و بازرس کانون عالی کشور نسبت به نحوه محاسبه و پرداخت 25 درصد مانده متناسب‌سازی پس از اعتراضات گسترده جامعه بازنشسته تامین اجتماعی کشور از جمله استان خوزستان به افزایش حقوق سال 1402 بر اساس .... ادامه...
گندم محصولی استراتژیک، پای هفت سین بکاریم یا نکاریم؟