نقشه پراکندگی 22 شهرستان دارای کانون

در سطح استان خوزستان

خدمات عمومی قابل ارئه توسط کانون ها

در سطح استان خوزستان

مهندس عبدالحمید عبائی حسنی

رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان و

مستمری بگیران تأمین اجتماعی

استان خوزستان

1402/11/11
بیمه طلایی
بیمه طلایی قابل توجه بازنشستگان و مستمری بگیران محترم تأمین اجتماعی استان خوزستان ادامه...
1402/11/01
دیدار مهندس عبدالحمید عبائی حسنی رئيس هیئت مدیره کانون بازنشستگان ومستمری بگیران تامین اجتماعی استان خوزستان و بازرس کانون عالی کشور با سردار محمد طلا مظلومی نماینده محترم مردم شریف بهبهان و آغاجاری در مجلس شورای اسلامی
دیدار مهندس عبدالحمید عبائی حسنی رئيس هیئت مدیره کانون بازنشستگان ومستمری بگیران تامین اجتماعی استان خوزستان و بازرس کانون عالی کشور با سردار محمد طلا مظلومی نماینده محترم مردم شریف بهبهان و آغاجاری در مجلس شورای اسلامی مهندس عبدالحمید عبائی حسنی رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان ومستمری بگیران تامین اجتماعی استان خوزستان وبازرس کانون عالی کشور دردفترمدیریت کانون استان با محمد طلا مظلومی نماینده محترم مردم شریف بهبهان وآغا جاری درمجلس شورای اسلامی دیدار وخواستارپیگیری وتحقق مطالبات و درخواست‌های بازنشستگان تامین اجتماعی استان خوزستان از ایشان گردیدند ادامه...
1402/10/26
دیدار رئیس و اعضای هیئت مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان خوزستان با مهندس مجتبی یوسفی عضو هیئت رئیسه و نماینده مردم اهواز، حمیدیه کارون و باوی در مجلس شورای اسلامی
دیدار رئیس و اعضای هیئت مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان خوزستان با مهندس مجتبی یوسفی عضو هیئت رئیسه و نماینده مردم اهواز، حمیدیه کارون و باوی در مجلس شورای اسلامی سه شنبه ۲۶/ ۱۰/ ۱۴۰۲ آقایان مهندس عبائی رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان ومستمری بگیران تامین اجتماعی استان خوزستان و بازرس کانون عالی کشور ، حاج حمید باوی بحره رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی،اهواز،حمیدیه،وکارونبه اتفاق اعضای هیئت مدیره و بازرسین کانون استان خوزستان باجناب آقای مهندس مجتبی یوسفی عضو محترم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و نماینده کلانشهر اهواز و شهرستان‌های کارون ،حمیدیه و باوی دیدار و گفتگو کردند... ادامه...
1402/11/01
دیدار مهندس عبدالحمید عبائی حسنی رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان ومستمری بگیران تامین اجتماعی استان خوزستان و بازرس کانون عالی کشور با آیت الله حسینی شاهرودی عضو محترم مجلس خبرگان رهبری
دیدار مهندس عبدالحمید عبائی حسنی رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان ومستمری بگیران تامین اجتماعی استان خوزستان و بازرس کانون عالی کشور با آیت الله حسینی شاهرودی عضو محترم مجلس خبرگان رهبری dfمهندس عبائی رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان ومستمری بگیران تامین اجتماعی استان خوزستان و بازرس کانون عالی کشور با آیت الله حسینی شاهرودی عضو محترم مجلس خبرگان رهبری دیدار و در خصوص پیگیری و تحقق مطالبات بازنشستگان تامین اجتماعی باایشان به بحث و تبادل نظر پرداختند... ادامه...
گندم محصولی استراتژیک، پای هفت سین بکاریم یا نکاریم؟