1401/12/21

نامه مطالبه مهندس عبدالحمید عبائی حسنی رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان خوزستان از وزیر محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و رئیس شورای عالی کار جناب آقای دکترصولت مرتضوی

نامه مطالبه مهندس عبدالحمید عبائی حسنی رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان خوزستان از وزیر محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و رئیس شورای عالی کار جناب آقای دکترصولت مرتضوی

وزیر محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و رئیس شورای عالی کار 
جناب آقای دکترصولت مرتضوی 
با سلام و آرزوی توفیق روزافزون برای جنابعالی در خدمت به جامعه کارگری کشور 
  
احتراماً ضمن تقدیر و تشکر از پیگیری های مستمر حضرتعالی در خصوص مطالبات جامعه بازنشسته تامین اجتماعی در هیأت دولت به استحضار می رساند همانگونه که حضرتعالی مطلع هستید در چند سال اخیر طرح های حمایتی و مطالبات بازنشستگان تامین اجتماعی که میتوانست در ارتقا معیشت و قدرت خرید و تامین نیازمندیهای آنها تاثیر گذار باشد با تأخیر صورت گرفته و مشمول مرور زمان گردیده . در سال ۱۴۰۱با بی ‌سابقه‌ترین افزایش قیمت‌ها و تورم مواجه گردیدیم که جامعه بازنشسته تامین اجتماعی به ویژه حداقل بگیران فشار مضاعفی را تحمل می کنند تا روزهای پایانی سال را به سختی سپری نمایند ،  افزایش حقوق سال جاری علیرغم اینکه نسبت به سالهای گذشته افزایش مناسبی داشت اما نتوانست در کمک به معیشت جامعه بازنشسته تامین اجتماعی تاثیر گذار باشد . لذا نظر به اینکه در شرف تصمیم گیری در خصوص میزان افزایش حقوق سال آینده  1402 بازنشستگان تامین اجتماعی در روزهای آینده در شورای عالی کار قرار داریم از حضرتعالی استدعا داریم نسبت به پیگیری و تحقق خواسته های جامعه بازنشسته تامین اجتماعی به ویژه تعیین افزایش حقوق مطابق با مواد 96 و 111 تامین اجتماعی ، افزایش سرسام آور قیمت کالاهای اساسی  و تورم بالای 45% موجود و سبد معیشت  به شرح ذیل اقدامات عاجل بعمل آید:

1- از مطالبات جدی جامعه بازنشسته تامین اجتماعی تحقیق ۲۵ درصد باقیمانده همسان سازی و صدور احکام و پرداخت آن قبل از سال است . امیدواریم جنابعالی در هیئت دولت نسبت به تامین اعتبار این مزایا اقدام عاجل بعمل آوردید تا مسئولین محترم سازمان تامین اجتماعی  مجاب گردند هر چه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف و پرداخت این مزایا که حق قانونی جامعه بازنشسته تامین اجتماعی است اقدامات عاجل بعمل آورند .
2- همانگونه که استحضار دارید با بی‌سابقه‌ترین افزایش قیمت ها در سال جاری مواجه هستیم . تعرفه‌های پزشکی چندین برابر گردیده و تورم نیز بالای ۴۵ درصد است . انتظار جامعه بازنشستگان تامین اجتماعی این است که مصوبه شورای عالی کار در خصوص افزایش حقوق سالیانه بازنشستگان تامین اجتماعی مطابق با مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی ، افزایش سرسام آور قیمت‌ها و تورم نقطه به نقطه بانک مرکزی باشد لذا استدعا داریم افزایش حقوق سال آینده مطابق با شاخص های فوق الذکر تعیین گردد .
3-یکی دیگر از مطالبات جامعه بازنشسته تامین اجتماعی تحقق حق جنگی  و بدی آب و هوا ویژه استان های درگیر با جنگ تحمیلی است که به گوش فراموشی سپرده شده است . لذا نظر به اینکه این مزایا مربوط به برنامه ششم توسعه است و از مطابات و حقوق قانونی و حق مسلم بازنشستگان خوزستانی است استدعا داریم در هیئت دولت و شورای عالی کار تسریع جهت پرداخت این مزایا بعمل آید . 
قبلا از اهتمام ویژه حضرتعالی و حمایت از قشر بازنشسته تامین اجتماعی کشور به ویژه استان خوزستان سپاسگزارم .

                                                                                                       عبدالحمید عبائی حسنی                                                                        رئیس هیئت مديره کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی استان خوزستان و بازرس کانون عالی کشور